İnsan Kaynakları / Endüstriyel İlişkiler

Endüstriyel İlişkiler Politikamız ;

Endüstriyel İlişkiler Politikamız gereği GAMAK A.Ş bünyesinde çalışan tüm personellerin özlük işlemleri yasal mevzuat ve kanunlar çerçevesinde yürütülmektedir. Beyaz Yakalı (sendikasız) personellerimiz iş sözleşmeleri ile Mavi Yakalı (sendikalı) Personellerimiz için işlemler Toplu İş Sözleşmesi hükümlerince uygulanmaktadır.

Tüm çalışmalarımızda iş barışı esas olmakla birlikte çalışanlarımız, şirket ve sendika arasında oluşturulan güven neticesinde çalışanların karar alma sürecine katılmaları sağlanmaktadır. Çalışanlarımızın sürekli gelişiminin yanında haklarının korunması ve geliştirilmesine de önem vermekteyiz. Gerek işyeri sendika temsilcileri ile etkin iletişim gerekse sendikalı çalışanlarımızla etkin diyalog süreçleri insan kaynakları uygulamalarımız içinde oldukça önemlidir.