Elektrik Motoru Bakımı ve Kullanımı

Elektrik Motoru Bakımı ve Kullanımı

Elektrik motoru, sanayideki uygulamalarda kullanılırken, gerilimli bölümlere ve dönen millere dokunma tehlikesi vardır. Kaza ve zararın önlenebilmesi için taşıma, yerleştirme, montaj, işletmeye alma için gerekli planlama çalışması sadece bilgili ve yetkili personel tarafından yapılmalı ve kontrol edilmelidir. Bir motor, sanayi bölgesi olmayan bir yerde kullanılıyorsa, ek koruyucu önlemler alınmalıdır. Alçak gerilimli motorlar. Makine Talimatı 89/392/EEC gereğince makine üzerine monte edilen parçalar olarak tarif edilir. Motorlarımız, İşletme ve Bakım Talimatımıza uygun olarak monte edilmeleri şartı ile bu direktifle uyum içindedir. İlaveten, nihai mamulün İşletmeye alınmadan önce bu direktife uyum sağlaması temin edilmelidir. (EN 60204-1)

 

Elektrik Motorunun Taşınması 

Elekrik Motoru kaldırma halkaları ile kaldırılmalıdır. Kullanılan kaldırma düzeninin kapasitesi en az motor ağırlığında olmalıdır. Motor ağırlığı için ilgili motorun işletme değerleri sayfalarına bakınız. Tespit plakası ile beraber bir motor grubunu taşırken, asla motor kaldırma halkası ile kaldırmayınız. Bu durumda tespit plakasının kaldırma halkaları kullanılmalıdır. Motorların silindirik makaralı veya açısal temaslı bilyalı yatakları varsa, taşımada yatakların zarar görmelerini önlemek için bir kilitleme düzeni öngörülmüştür. Motorlar işletmeye alınmadan önce bu düzen muhakkak çıkarılmalıdır.  

 

Elektrik Motorunda Havalandırma ve Soğutma 

Elektrik Motorunun plastik pervanelerinde, pervane ile birlikte enjekte edilmiş karşılıklı iki dil, mildeki çevresel kanala girerek, pervaneyi eksenel yönde tespit eder. Yine plastik pervane ile birlikte enjekte edilmiş kama pervaneyi radyal (dönme) yönde tespit eder. Pervaneleri sökmek için diller kanaldan çıkarılmalı ve raya sokulan yassı sac desteği ile açık konumda tutulmalıdır. Pervaneleri takarken veya sökerken daima uygun takımlar kullanılmalıdır. Soğutma havasının girişi ile duvar veya diğer makineler arasındaki uzaklık hava giriş çapının en az dörtte biri kadar olmalıdır. Motorun sıcak çıkış havası soğutma için tekrar çekilmemelidir. Hava girişi üstte olan düşey kurulmuş motorlar özel ek bir kapakla korunarak, suyun ve yabancı cisimlerin motor içine girmesi önlenmelidir. Pervane mahfaza kapağının hava delikleri gerektiğinde düzenli olarak temizlenmelidir. Bu amaçla yağsız basınçlı hava motor dışına doğru üflenmelidir. 

 

Elektrik Motoru Su Boşaltma Delikleri 

Plastik tapa ile kapatılmış su boşaltma delikleri, motorun yapı biçimi ve kurulma düzenine uygun olarak flanş veya kapağın en alt noktasında bulunur ve daima temiz tutulmalıdır. Tapalar çıkarılırsa, motor mahfazasının koruma derecesi IP 44’e düşer. 

 

Elektrik Motorunda Parazitler ve Giderilmesi 

Elektrik Motorları VDE 0875’e göre G parazit derecesinde imal edilir. Bu parazit derecesi sanayi uygulamaları için yeterlidir. Eğer oturma bölgeleri için N (Normal) veya A (Alçak) parazit dereceleri istenirse, kullanım yerinde parazit ölçümlerinin yapılması ve uygun giderme önlemlerinin alınması tavsiye edilir.  

 

Elektrik Motoru Kurulumu 

Elektrik Motorları düz ve titreşimsiz bir temele kurulmalıdır. Bütün motor ayakları tam yüzeyleri ile oturmalıdır. Elverişsiz işletme koşullarında gövde parçalarının sıcaklığı 100°C’ye kadar çıkabilir ve hatta geçebilir. Bu parçalara dokunulmamalı ve/ veya dokunulması önlenmelidir. Normal kablo ve elektronik elemanlar gibi sıcaklığa duyarlı parçalar gövdenin sıcak yerine değmemelidir. 

 

Elektrik Motorunu Hizaya Getirme 

Elektrik  Motorları daima duyarlı bir biçimde hizaya getirilmelidir. Özellikle iş makinasına doğrudan bağlandıklarında buna daha fazla dikkat edilmelidir. Yanlış hizaya getirme yatak bozulmasına, titreşime ve hatta mil kırılmasına neden olabilir.
 

Bir motorda yatak bozulması veya titreşim saptanır saptanmaz, hizaya getirme kontrol edilmelidir. Motor iş makinesine bağlanırken, millerin bir komparatör yardımıyla yarıçapsal ve açısal olarak hizaya getirilmesi gerekir. Bunun için her iki kavrama yarısı birlikte 90° döndürülerek, dört noktada ölçüm yapılır. Makinalar ısısal dengeye ulaştıktan sonra hizaya getirmenin tekrar kontrol edilmesi tavsiye edilir.

 

Elektrik motorları hakkında bilgi içeren diğer bloglarımızı okumak için tıklayınız.
 

 

Yorum Yap

E-Bültenimize Kayıt Ol!

Bültene kayıt olup güncel haberlerimizden haberdar olmak için e-posta adresinizi giriniz.