Single Phase Asynchronous Motors

Single-phase motors comply with the same standards as 3-phase motors in mechanical terms. In single-phase motors, the rotating field that creates the motor torque is created with the help of two separate windings called the main and auxiliary windings. These motors can be selected with permanent capacitors or start-up + permanent circuit capacitors depending on the application they will be used in.

1 Fazlı Asenkron Motor Çeşitleri

1 fazlı asenkron motor çeşitleri döndürme moment ihtiyacına göre daimi kondansatörlü yada start+daimi kondansatörlü motorlar olmak üzere iki ana grup altında toplanır.

Gamak Tek Fazlı Elektrik motorları daimi kondansatörlü motorları M21D serisi ile start+daimi kondansatörlü motorları ise MS21D “elektronik roleli” ve MK21D “merkezkaç anahtarlı” olarak 2 çeşit altında sınıflandırmıştır.

Kullanım çeşitliliği, kalkış yük tipi ve yük altındaki moment ihtiyacına göre değişmektedir. Fan uygulamaları gibi döndürme moment ihtiyacının düşük olduğu yerlerde M21D serisi kullanılabilir. Vinç, kompresör gibi döndürme momentinin yüksek olduğu uygulamalarda ise MS21D ya da MK21D serisi kullanılabilir.

1 Fazlı Asenkron Motor Çalışma Prensibi

1 Fazlı Asenkron motorlar 3 fazlı asenkron motorlarda olduğu gibi kolayca manyetik bir alan oluşturamaz. 1 fazlı asenkron motorda ana sargıya ilave bir yardımcı sargı eklenerek faz farkının oluşturulması ile manyetik alan oluşturulur ve motorun dönmesi sağlanır. 1 fazlı motorlarda ilave döndürme momenti için kondansatör kullanılarak motorun yük altındaki kalkışlarda devrini alması sağlanır.

1 Fazlı Asenkron Motor Yapısı

1 fazlı asenkron motorlar yapısı itibari ile 3 fazlı asenkron motorlardaki mekanik yapı ile neredeyse örtüşmektedir. Kondansatör grubu, klemens bağlantı şeması ve role ya da merkezkaç anahtarlı yapısı 3 fazlı asenkron motordan ayrılan özellikleridir. Gamak tek fazlı asenkron motorlarının yapısı aşağıdaki şekilde numaralandırılmıştır.

Get Offer
I approve the User Data Protection Act
Get Offer