Çevre & İSG Politikası

Çevre & İSG Politikası

“GAMAK MAKİNA SAN.A.Ş” olarak tüm süreçlerimizde;

→ Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yükümlü olduğumuz tüm geçerli yasal ve diğer şartların gerekliliklerini karşılamayı,
→ Faaliyetlerimizin Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerini kontrol altında tutarak kazaları, meslek hastalıklarını ve kirliliği önlemeyi veya kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı,
→ Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sürekli iyileştirmeyi ve yeni yatırımlarımızda da Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili etkileri göz önünde bulundurmayı,
→ Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı, atıkları kaynağında azaltmayı,
→ Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitimler düzenleyerek ve farkındalık çalışmaları yürüterek tüm paydaşlarımızın bilinç düzeyini artırmayı,
→ İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarında, organizasyonun her kademesindeki çalışanların, çalışan temsilcilerinin ve paydaşlarımızın danışma ve katılımını sağlamayı,
→ Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde yönetim sistemlerini gözden geçirmeyi,

TAAHHÜT EDİYORUZ!

Teklif Al
Teklif Al