İK Politikamız

İK Politikamız

İK Politikamız

Kaliteli Üretim Kaliteli İnsanla Başlar

GAMAK MAKİNA SAN.A.Ş. olarak;

» İnsan kaynakları politikamızın temel amacı; başarılı ve ilklerle dolu kurumumuzda değerlerimiz, vizyonumuz ve stratejilerimiz doğrultusunda kaliteli ürünlerimiz ve iş yapış süreçlerimizle bugünkü var olduğumuz konumumuzu daha da üst seviyelere taşıyabilmektir.
» Kaliteli ürün ve hizmetin doğru işe, doğru zamanda, doğru bireyi seçmek, motivasyon ve bağlılığını arttırarak kurumumuzda devamlılığını sağlamak, kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve kurumsal performansı sürekli geliştirmek olduğunun bilinci içerisindeyiz.
» Çalışanlarımıza birey olarak değer veren, adil davranan, başarılarını paylaşan, güvenilir bir topluluk olan Gamak Makina San. A.Ş; çalışanlarımızın kendilerini geliştirmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gereken ortamın hazırlanmasını kendine görev bilmektedir.
» Çalışanlarımızın performanslarını geliştirmek için etkili performans değerlendirme sistemlerine tabi tutmak, eğitimlerle kişisel ve mesleki gelişimlerini birlikte sağlamak, kurumumuzda örnek teşkil edecek davranışları desteklemek, onları dinleyerek ve birlikte hareket ederek gelişimlerini şekillendirmek en önemli görevlerimiz arasındadır.
» Gamak Makina San.A.Ş. olarak, çalışanlarına fırsat yaratmanın ve destek olmanın, sahip olduğu vizyona ulaşmada en önemli anahtar olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, büyüme ve değişimdeki öncülüğüne paralel olarak çağdaş insan kaynakları uygulamalarında da tüm gelişmelerin takibi ve iş modeline uyarlanmasına önem vermekteyiz.
» Nitelikli insan kaynağı ile başarı ve gelişimin sağlanacağının bilincinde olan Gamak Makina San.A.Ş, İnsan Kaynakları Yönetiminin önemine inanarak, İnsan Kaynakları Politikamızın İlkelerinin uygulanmasında sürekli takip desteğiyle bu önemi her aşamada hissettirmektedir.


İnsan Kaynakları Politikamızın İlkeleri;

» İnsan Odaklı çalışma sistemleri ile çalışanlarımızı kaynak olarak değil kıymet olarak benimsemek,
» Etkin ve verimli çalışma modelleri için İnsan Kaynakları Planlaması yapmak,
» Yetenek ve değişim yönetimi ile nitelikli çalışanları aramıza katmak,
» Kalite Politikasına, standartlarına uygun ve Çevre, İş Sağlığı & Güvenliği Politikasına duyarlı yaklaşım sergilemek,
» Üniversiteler, Meslek Yüksek Okulları, Teknik Liseler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ortak çalışmalara imza atmak,
» Etkin öneri sistemi ile çalışanlarımıza kulak vermek ve önerilerini değerlendirirken başarılı uygulamaları da ödüllendirmek,
» Yeniliklere açık uygulamalar ile inovasyon sürecine destek vermek,
» İşbaşı ve Çevre, İş Sağlığı & Güvenliği Eğitimleri ile çalışanlarımızda gerekli farkındalık ve dikkati yaratarak aynı zamanda mesleki gelişimlerini sağlamak, sürekli eğitim ve gelişim politikaları ile çalışanlarımızın kariyer gelişimlerini desteklemek,
» Çalışanlarımızın çalışma yerlerini; verimlilik, ergonomi ve çalışma şartları açısından uygun şekilde düzenlemek, geliştirmek ve gerektiğinde yeniden organize etmek,
» Yöneticilerimiz için Koçluk ve Mentorluk gibi uygulamalarla gelişimlerini yakından takip etmek,
» Takım çalışmasını her birime indirgemek ve şirket kültüründe kalıcı olmasını sağlamak,
» Organizasyonel yapımızı, zamana ve değişimlere hızlı adapte olabilecek şekilde uyarlamak,
» İşveren marka çalışmalarını uygulamak ve desteklemektir.


GAMAK Makina Sanayi A.Ş

Teklif Al
Teklif Al