Endüstriyel İlişkiler

Endüstriyel İlişkiler

Endüstriyel İlişkiler Politikamız;

Endüstriyel İlişkiler Politikamız gereği GAMAK A.Ş bünyesinde, tüm çalışanlarımızın özlük işlemleri yasal mevzuat ve kanunlar çerçevesinde yürütülmektedir. Beyaz Yakalı (kapsam dışı) personellerimiz iş sözleşmeleri ve ilgili kanun yönetmelikler ile Mavi Yakalı (kapsam içi) çalışanlarımız için işyeri uygulamaları Toplu İş Sözleşmesi hükümlerince yürütülmektedir.

Tüm çalışmalarımızda iş barışı esas olmakla birlikte çalışanlarımız, şirket ve sendika arasında oluşturulan güven neticesinde karar alma süreçlerine katılmaları sağlanmaktadır. Çalışanlarımızın sürekli gelişiminin yanında haklarının korunması ve geliştirilmesine de önem vermekteyiz. Çalışanlarımız ile kurulan etkili iletişim kanalları Endüstriyel İlişkiler Politikamızın ayrılmaz bir parçasıdır.

Teklif Al
Teklif Al